Tuy nhiên, các cơ quan bảo vệ sức khỏe của Milan sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào thứ hai tới, họ sẽ thực hiện một cuộc đánh giá dựa trên sự lan rộng của dịch bệnh và xem xét liệu các cầu thủ có thể chấp nhận cuộc triệu tập của họ như thường lệ.Thật không may, đội của tôi không mang viên đá bóng vào trò chơi, cũng không phải nền tảng của cuộc sống, đó là tôn trọng công việc của chúng tôi và cho mọi thứ.Kết thúc trò chơi, Manchester United đã thua 3-1 vào thành phố Leicester và bị loại bỏ.