*8921; “Trong nửa thứ hai chúng tôi kiểm soát hoàn toàn trò chơi, nhưng một sai lầm phải trả giáNhưng trong ba năm qua, anh ta đã không ở trong đỉnh mười.Mùa này, Ulsan Hyundai tiếp tục công kích vô địch Hàn Quốc.